- Bergsprängningar
- Bergborrningar
- Grävmaskinsarbeten

Entreprenad

Kalvsjöholmsbolaget AB utför bl.a. VA-arbeten, husgrunder och dräneringar.

Vår maskinpark består av:

  • Volvo 290

    utrustad med 3,2 ton Rammer hydraulhammare

  • Volvo 300

    utrustad med 2,8 ton Rammer hydraulhammare

  • Volvo 210

Välkommen att kontakta oss för mer information!