- Bergsprängningar
- Bergborrningar
- Grävmaskinsarbeten

Länkar

Bergsprängnings Entreprenörernas Förening

BEF är en organisation för bergsprängningsentreprenörer och branschintressenter. Föreningen auktoriserar även bergsprängare.