- Bergsprängningar
- Bergborrningar
- Grävmaskinsarbeten

Dataskyddspolicy Kalvsjöholmsbolaget AB

Vi på Kalvsjöholmsbolaget AB värnar om våra kunders integritet och sparar därför inte fler uppgifter än vad vi behöver.
Vi säljer eller delar aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

De uppgifter vi har om våra kunder har vi fått av respektive kund när vi blivit anlitade av dem.

Uppgifterna som består av namn, adress, telefonnummer, e-mailadress och organisationsnummer används vid fakturering och sparas därför i vårt kundregister så länge det krävs enligt lagstadgande lagringstid, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Kunden har rätt att kontakta oss om kunden vill ha ut information om de uppgifter vi har om dem eller för att begära rättelse.
Detta gör kunden enklast genom att kontakta vår kunduppgiftsansvarige på Kalvsjöholmsbolaget AB via mail till info@kalvsjoholmsbolaget.se eller per telefon till 0325-511 55.

Om kunden har klagomål på vår behandling av kundens uppgifter har kunden rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kalvsjöholmsbolaget AB, Kyrkbyn 512 61 Kalv
Org.nr. 556089-0625
Telefon: 0325-511 55
E-mail: info@kalvsjoholmsbolaget.se

Personuppgiftsansvarig (PA) Katrin Laurén